hits

hva er psykiske lidelser

Den kognitive diamanten

Den kognitive diamanten er en modell som viser sammenhengen mellom tanker, følelser, kropp og atferd. Den bruker innenfor kognitiv terapi, og kan være et nyttig redskap når man skal hjelpe seg selv...

Hva er tertiær dissosiasjon? (splitting av identiteten)

Dissosiasjon handler om brudd i forbindelsen mellom tanker, minner, følelser, handlinger og ideer om hvem man er. Du kan lese mer om dette her. Dette innlegget handler om den mest alvorlige fo...

Hva er sekundær dissosiasjon? (splitting av følelsene og forsvaret)

Dissosiasjon handler om brudd i forbindelsen mellom tanker, minner, følelser, handlinger og ideer om hvem man er. Du kan lese mer om dette her. Dette innlegget handler om sekundær dissosiasjon...

Hva er primær dissosiasjon? (splitting av hukommelsen)

Dissosiasjon handler om brudd i forbindelsen mellom tanker, minner, følelser, handlinger og ideer om hvem man er. Du kan lese mer om dette her. Dette innlegget handler om primær dissosiasjon. ...

Hva er dissosiasjon?

Dissosiasjon betyr "spaltning" eller "oppløsning". Det kan være lettere å forstå ved å tenke på det som det motsatte av assosiasjon (at man knytter noe til noe annet). I psykiatrien brukes dis...

Behandling ved borderline? - Dialektisk atferdsterapi

Det har vært kjent noen år nå at dialektisk atferdsterapi (eng. Dialectical Behavior Therapy, DBT) har god effekt ved borderline personlighetsforstyrrelse (emosjonelt ustabil personlighetsfors...

Sukkersug? En røyk? Flaska? Eller selvskadingstrang?

Vi kan ha ulike måter å "søke trøst" når vi bli lei oss, stresset eller "satt ut". Kanskje dukker det opp et sug etter noe søtt? Kanskje et akutt behov for en røyk? Kanskje det føles grei...

Kan man få erstatning for feilbehandling fra helsevesenet?

Feil skjer, sånn er livet. Men noen kunne vært unngått. For den som får livet eller store deler av livet ødelagt pga slike feil, kan en erkjennelse av feilen fra helsevesenets side og ev. en opprei...

ABC-modellen - - - Et hjelpemiddel til å få det bedre psykisk (kognitiv terapi)

Tanker, følelser og atferd henger sammen. Særlig tankene våre påvirker hvordan vi føler og hvordan vi handler. I kognitiv terapi vil man jobbe med å bli oppmerksom på sine negative tanker, se samm...

Når barn må tåle alt og klare alt - alene...

Mange barn vokser opp uten støtte fra nære omsorgspersoner. I vår del av verden kan de materielle behovene fint være dekket, samtidig som barnet opplever fattigdom på andre områder. Det kan være&nb...

Skjønner ikke helsepersonell at de med borderline er like mye mennesker som dem selv?

"I følge psykiatrien var jeg en manipulerende, behandlingsresistent og kronisk suicidal. Jeg var et håpløst tilfelle," forteller Hedda Abel i et innlegg på Psykobloggen. "Jeg var gitt opp av p...

ASSOSIASJONER - Utfordringer og hvordan vi kan bruke dem til vår egen fordel

Assosiasjoner kan være gode, eller de kan være vonde og vanskelige. I begge tilfeller kan det være at andre ikke forstår oss. Det skyldes at assosiasjonene våre er helt pri...

La meg forsøke å forklare... Forskjellen på DISSOSIASJON og MANIPULASJON (selvskading, selvmordsproblematikk, relasjoner osv.)

Forestill deg at kroppen din begynner å leve sitt eget liv. Den høyre hånden tar plutselig tak i en hammer og truer med å dælje løs på hodet. Idet du ser hammeren vifte faretruende frem og tilbake ...

Derfor bør du tenke deg om før du kjefter på barnet ditt

Mange foreldre tenker lite over at de hver dag legger en stein til den bygningen som kalles barnets fremtid. Gode innspill bidrar til å skape en solid og sunn bygning, en bygning som holder stand u...

Hva er CPTSD? (kompleks posttraumatisk stresslidelse)

Kompleks posttraumatisk stresslidelse, CPTSD (eng. Complex Post Traumatic Stress Disorder), beskriver en tilstand der en person som oppfyller kriteriene for PTSD (se her) også opplever andre sympto...

Hva er PTSD? (posttraumatisk stresslidelse)

Når man opplever traumatiske hendelser eller er vitne til at slike hendelser rammer andre, kan man utvikle posttraumatisk stresslidelse, ofte omtalt som PTSD (av det engelske Post Traumatic Stress ...

Hva er traume?

Du står overfor en situasjon du ikke kan kontrollere - en bilulykke, et overfall eller en tsunami. I øyeblikket ser du for deg at du kanskje kan dø. Kanskje blir du også alvorlig skadet, men du ove...

Viktig innlegg fra psykologistudent: PSYKIATRIENS "USYNLIGE" RANGSTIGE

Følgende innlegg er skrevet av psykologistudent Ina Vestavik og publisert på Psykologisk.no. Innlegget peker på noe veldig viktig i forhold til behandlingen av pasienter, særlig de med personlighet...

Når det vonde som skjedde før, skjer igjen... Og igjen... Og igjen...

Har du noen gang følt at fortiden hjemsøker deg? Gode ting som har skjedd, kommer gjerne tilbake som "gode minner" og gir oss en god følelse - selv om de er over for lenge siden. Men vi kan likevel...

Hva kan hjelpe unge som sliter?

Å være ung i overgangen mellom barn og voksen byr på en rekke utfordringer. Mange unge vil i tillegg ha ekstra byrder å bære gjennom f.eks. foreldre med rus og psykisk sykdom, sosiale problemer, læ...

Hvordan lære emosjonell regulering?

Emosjonell regulering handler om å ha kontroll over sine emosjoner når man reagerer på emosjonelle erfaringer, som sorg, sinne og frykt (les mer her). Ved emosjonell dysregulering mangler denne kon...

Hva er emosjonell dysregulering?

Noen mennesker føler emosjoner sterkere enn andre. De kan komme raskere og være mer intense, og det kan ta lenger tid før de går over. For dem som har det slik, kan det være vanskelig å komme over ...

Hva er emosjonell regulering?

Emosjoner er en naturlig del av dagliglivet. Vi fødes med de grunnleggende emosjonene (sinne, sorg, glede, frykt og overraskelse), og etter hvert som vi vokser opp, lærer vi oss ulike nyanser ...

Foreldre kan skade sine barn ved å manipulere dem ubevisst

Mange foreldre manipulerer eller hjernevasker sine barn for å få deres lojalitet, sympati, oppmerksomhet eller kjærlighet. Litt og en gang i blant er "vanlig", i hvert fall hvis den voksne går inn ...

3 typer foreldrefiendtliggjøring (Parental Alienation)

Foreldrefiendtliggjøring innebærer at den ene forelderen manipulerer barnet til fiendskap mot den andre (målforelderen). Du kan lese mer om dette her, samt se en oversikt over hvilke komponenter de...

Hve innebærer foreldrefiendtliggjøring i praksis? (Parental Alienation)

I et dårlig fungerende ekteskap kan mor eller far manipulere barnet til å bli fiendtlig innstilt til motparten. Dette kalles foreldrefiendtliggjøring (Parental Alienation). Barnet blir da fremmedgj...

Hva er foreldrefiendtlighetssyndrom? (Parental Alienation Syndrom)

Noen barn kan vise sterkt fiendskap mot, frykt for eller nedvurdering av en forelder som følge av manipulasjon fra den andre forelderen. Denne formen for manipulasjon rammer altså både ba...

Hvordan møte noen med borderline personlighetsforstyrrelse?

Psykiske lidelser og vansker har knyttet mange fordommer og stigma til seg. En av de diagnosene som i så måte har det mest vanskelig, er borderline personlighetsforstyrrelse. I Norge brukes ikke de...

"God kveld! Mitt navn er Angst..."

Det banket på døren. Først litt forsiktig, så mye hardere. Jeg forsøkte å smugtitte bak gardinen for å finne ut hvem det var. Der ute var det mørkt. Jeg kunne skimte fullmånen bak noen mørke s...

Hva er dyssosial peronslighetsforstyrrelse?

En personlighetsfortyrrelse innebærer at man har karaktertrekk, eller vedvarende atferdsmønstre, som kan gjøre det vanskelig å fungere i hverdagen eller i relasjon til andre. Du kan lese mer o...

5 råd for å overleve som pasient i psykiatrien

Alle kan vi bli psykisk syke - på samme måte som vi alle kan bli fysisk syke eller utsatt for en ulykke. For ca 2 år siden gikk jeg fra å være ansatt i helsevesenet til å bli pasient. I psykia...

Vi må hjelpe hverandre, offentlig psykiatri gjør det ikke

Den 10. oktober er verdensdagen for psykisk helse. Det har det vært siden 1992. Hensikten er å fremme større bevissthet om psykisk helse i hele verden, og dagen markeres nå i over 15...

Hva er psykomotorisk fysioterapi?

Psykomotorisk fysioterapi er en type fysikalsk behandling som vektlegger sammenhengen mellom kropp og psyke. Metoden ble utarbeidet fra slutten av 1940-tallet av en norsk psykiater, Trygve Braatøy,...

Hva er infantilisering? (omsorgssvikt)

Å infantilisere betyr "å gjøre (mer) barnslig". I en familiesitauasjon kan infantilisering av barnet ses på som en form for omsorgssvikt. Den voksne vil da tenke på barnet som mer hjelpeavheng...

Hva er dramatiserende (histrionisk) personlighetsforstyrrelse?

En personlighetsfortyrrelse innebærer at man har karaktertrekk, eller vedvarende atferdsmønstre, som kan gjøre det vanskelig å fungere i hverdagen eller i relasjon til andre. Du kan lese mer o...

Kan du - som pasient - nekte at det skrives epikrise?

  Hvis du har vært til unersøkelse hos spesialist, innlagt på helseinstitusjon eller poliklinisk behandlet, er det vanlig at det skrives en epikrise, en sammenfatning av journalopplysninger k...

Er schizofreni en kronisk sykdom?

  Man trodde lenge det - at schizofreni var en kronisk sykdom, en sykdom man ikke kunne bli frisk av. Slike oppfatninger er som myter og rykter for øvrig; de har lett for å henge igjen som en...

Hva er schizotyp lidelse? (schizotyp personlighetsforstyrrelse)

  En personlighetsfortyrrelse innebærer at man har karaktertrekk, eller vedvarende atferdsmønstre, som kan gjøre det vanskelig å fungere i hverdagen eller i relasjon til andre. Du kan le...

Hva er paranoid personlighetsforstyrrelse?

En personlighetsfortyrrelse innebærer at man har karaktertrekk, eller vedvarende atferdsmønstre, som kan gjøre det vanskelig å fungere i hverdagen eller i relasjon til andre. Du kan lese mer o...

Hva er schizoid personlighetsforstyrrelse?

  En personlighetsfortyrrelse innebærer at man har karaktertrekk, eller vedvarende atferdsmønstre, som kan gjøre det vanskelig å fungere i hverdagen eller i relasjon til andre. Du kan le...

Hva er omsorgssvikt? - Konkrete eksempler

  Et lite barn er avhengig av omsorg fra foreldrene (eller andre omsorgspersoner) på de fleste områder - frem til det lærer seg å ivareta seg selv. Dersom dette svikter på ett eller fler...

Kan du få slettet journalen din?

  Gale opplysninger i helsejournalen din kan by på problemer dersom du senere trenger hjelp. Det skrives dessverre mye feil, og helsepersonell er dessverre ofte lite villige til å korrigere f...

Kan gale opplysninger i journalen din rettes?

  Blir du syk - fysisk eller psykisk - og kommer i kontakt med helsevesenet, er de som behandler deg pliktig til å føre journal (Helsepersonelloven § 39). Loven sier at det som skri...

Hva hjelper å si til en som er psykisk syk?

  "Du må legge det bak deg!" "Gå videre i livet!" "Ikke tenk mer på det nå! Er det ikke godt at det hører fortiden til?" "Du har fått et nytt og bedre liv nå! Er ikke det bra?" "Ikke grav...

Hva er Mental Helse?

Mental Helse ble opprettet i 1978, og er en landsdekkende medlemsorganisasjon for mennesker med psykiske problemer, pårørende og andre interesserte. Organisasjonen har ca 7500 medlemmer, 19 fylkesl...

Krise i psykiatrien

Jeg leste nylig en kommentar til en kronikk om psykisk helsevern som bare MÅ deles. Kronikken ble publisert på NRK Ytring i mai 2014, og het Krise i psykiatrien. Den handlet om nedlegging av spesi...

Hva er tvangslidelser? (OCD)

En tvangslidelse, også kalt obsessiv-komplulsiv lidelse (OCD), innebærer at man plages av tilbakevendende, ubehagelige tvangstanker (obsesjoner), som f.eks. frykt for smitte, for brann, eller for a...

Hva er en personlighetsforstyrrelse?

Et menneskes personlighet handler om hvordan det oppfatter verden, tenker, føler og oppfører seg. Her er det stor variasjon, og det er ikke unormalt å ha noen uhensiktsmessige personlighetstrekk. E...

Hva er forskjellen på psykolog og psykiater?

I psykisk helsevern kan man møte både psykologer og psykiatere. Begge yrkesgrupper kan f.eks. bli behandleren din hvis du følges opp på en DPS poliklinikk. De jobber med samme pasientgruppe - psyki...

Hva er angst?

Angst er et vanlig, men alvorlig helseproblem i den vestlige verden. Ifølge Mental Health America vil over 21 % av den voksne befolkningen i USA bli rammet av angst i løpet av et år. Dette vil i pr...

Hva er DPS?

DPS - distrikspsykiatrisk senter - er en del av spesialisthelsetjenesten som gir psykiatrisk hjelp i form av døgntilbud, dagtilbud, poliklinisk behandling og akutte/ ambulante tjenester. Mindre al...

Hva er omsorgssvikt?

Tusenvis av norske barn vokser opp med sviktende omsorgspersoner. De er små og sårbare, helt avhengig av hjelp fra noen som er sterkere enn seg selv og har mer erfaring slik at de selv kan vok...

Hva er psykiske traumer?

  Som sykepleier har jeg jobbet mye med kirurgi. Det har vært planlagte operasjoner (elektive pasienter), og så har det vært de som har kommet inn med akutte skader (traumer). Jeg tenker på t...
Sarah Nazeem

Sarah Nazeem

30, Oslo

Sykepleier og sosiologistudent. Elsker å trene, lære nye ting og være sammen med venner. Hater urettferdighet i et hvert format, men mener dette ikke er nok - man må gjøre noe. "Urettferdighet eksisterer fordi vi tillater det!" Blogger primært om fysisk og psykisk helse - basert på egne erfaringer både som helsepersonell, som pårørende og som pasient.

Kategorier

Arkiv