hva er psykiske lidelser

Hva er dramatiserende (histrionisk) personlighetsforstyrrelse?

En personlighetsfortyrrelse innebærer at man har karaktertrekk, eller vedvarende atferdsmønstre, som kan gjøre det vanskelig å fungere i hverdagen eller i relasjon til andre. Du kan lese mer o...

Kan du - som pasient - nekte at det skrives epikrise?

  Hvis du har vært til unersøkelse hos spesialist, innlagt på helseinstitusjon eller poliklinisk behandlet, er det vanlig at det skrives en epikrise, en sammenfatning av journalopplysninger k...

Er schizofreni en kronisk sykdom?

  Man trodde lenge det - at schizofreni var en kronisk sykdom, en sykdom man ikke kunne bli frisk av. Slike oppfatninger er som myter og rykter for øvrig; de har lett for å henge igjen som en...

Hva er schizotyp lidelse? (schizotyp personlighetsforstyrrelse)

  En personlighetsfortyrrelse innebærer at man har karaktertrekk, eller vedvarende atferdsmønstre, som kan gjøre det vanskelig å fungere i hverdagen eller i relasjon til andre. Du kan le...

Hva er paranoid personlighetsforstyrrelse?

En personlighetsfortyrrelse innebærer at man har karaktertrekk, eller vedvarende atferdsmønstre, som kan gjøre det vanskelig å fungere i hverdagen eller i relasjon til andre. Du kan lese mer o...

Hva er schizoid personlighetsforstyrrelse?

  En personlighetsfortyrrelse innebærer at man har karaktertrekk, eller vedvarende atferdsmønstre, som kan gjøre det vanskelig å fungere i hverdagen eller i relasjon til andre. Du kan le...

Hva er omsorgssvikt? - Konkrete eksempler

  Et lite barn er avhengig av omsorg fra foreldrene (eller andre omsorgspersoner) på de fleste områder - frem til det lærer seg å ivareta seg selv. Dersom dette svikter på ett eller fler...

Kan du få slettet journalen din?

  Gale opplysninger i helsejournalen din kan by på problemer dersom du senere trenger hjelp. Det skrives dessverre mye feil, og helsepersonell er dessverre ofte lite villige til å korrigere f...

Kan gale opplysninger i journalen din rettes?

  Blir du syk - fysisk eller psykisk - og kommer i kontakt med helsevesenet, er de som behandler deg pliktig til å føre journal (Helsepersonelloven § 39). Loven sier at det som skri...

Hva hjelper å si til en som er psykisk syk?

  "Du må legge det bak deg!" "Gå videre i livet!" "Ikke tenk mer på det nå! Er det ikke godt at det hører fortiden til?" "Du har fått et nytt og bedre liv nå! Er ikke det bra?" "Ikke grav...

Hva er Mental Helse?

Mental Helse ble opprettet i 1978, og er en landsdekkende medlemsorganisasjon for mennesker med psykiske problemer, pårørende og andre interesserte. Organisasjonen har ca 7500 medlemmer, 19 fylkesl...

Krise i psykiatrien

Jeg leste nylig en kommentar til en kronikk om psykisk helsevern som bare MÅ deles. Kronikken ble publisert på NRK Ytring i mai 2014, og het Krise i psykiatrien. Den handlet om nedlegging av spesi...

Hva er tvangslidelser? (OCD)

En tvangslidelse, også kalt obsessiv-komplulsiv lidelse (OCD), innebærer at man plages av tilbakevendende, ubehagelige tvangstanker (obsesjoner), som f.eks. frykt for smitte, for brann, eller for a...

Hva er en personlighetsforstyrrelse?

Et menneskes personlighet handler om hvordan det oppfatter verden, tenker, føler og oppfører seg. Her er det stor variasjon, og det er ikke unormalt å ha noen uhensiktsmessige personlighetstrekk. E...

Hva er forskjellen på psykolog og psykiater?

I psykisk helsevern kan man møte både psykologer og psykiatere. Begge yrkesgrupper kan f.eks. bli behandleren din hvis du følges opp på en DPS poliklinikk. De jobber med samme pasientgruppe - psyki...

Hva er angst?

Angst er et vanlig, men alvorlig helseproblem i den vestlige verden. Ifølge Mental Health America vil over 21 % av den voksne befolkningen i USA bli rammet av angst i løpet av et år. Dette vil i pr...

Hva er DPS?

DPS - distrikspsykiatrisk senter - er en del av spesialisthelsetjenesten som gir psykiatrisk hjelp i form av døgntilbud, dagtilbud, poliklinisk behandling og akutte/ ambulante tjenester. Mindre al...

Hva er omsorgssvikt?

Tusenvis av norske barn vokser opp med sviktende omsorgspersoner. De er små og sårbare, helt avhengig av hjelp fra noen som er sterkere enn seg selv og har mer erfaring slik at de selv kan vok...

Hva er psykiske traumer?

  Som sykepleier har jeg jobbet mye med kirurgi. Det har vært planlagte operasjoner (elektive pasienter), og så har det vært de som har kommet inn med akutte skader (traumer). Jeg tenker på t...
Sarah Nazeem

Sarah Nazeem

30, Oslo

Sykepleier og sosiologistudent. Elsker å trene, lære nye ting og være sammen med venner. Hater urettferdighet i et hvert format, men mener dette ikke er nok - man må gjøre noe. "Urettferdighet eksisterer fordi vi tillater det!" Blogger primært om fysisk og psykisk helse - basert på egne erfaringer både som helsepersonell, som pårørende og som pasient.

Kategorier

Arkiv

hits