Hvorfor er folk så redde for borderline?

Det er få ord innen psykiatrien som har så mange negative fordommer knyttet til seg som “borderline”. Det er nok ikke uten grunn at man i Norge ikke bruker ordet noe særlig som diagnose lenger, men heller sier “emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse” (EUP).

Jeg har lest flere utsagn fra pasienter som forteller hvordan borderline-diagnosen har stengt alle fører for hjelp. Noen har kommentert at de har vært så “heldige” å få en annen diagnose i tillegg, og da var plutselig hjelpen der igjen.

Hva er det egentlig som gjør at ordet borderline fører til så mye negativt for en pasient straks det har kommet inn i journalen?

Jeg fikk nylig publisert et innlegg på NRK Ytring om selvskading og avvisning i helsevesenet. I kommentarfeltet var det (kanskje ikke så overraskende) noen som trakk inn ‘borderline’. Innlegget startet med et sitat fra Wikipedia om at det lenge har vært en kjent sammenheng mellom selvskading, selvmordsforsøk og personlighetsforstyrrelse. (Så var det vitenskapelig slått fast). Borderline trekkes frem som et særeksempel, og kommentarskriveren omtaler så denne pasientgruppen som “den type manipulerende pasienter” – noe som gir en virkelig god illustrasjon på de fordommer som finnes mot borderline/EUP.

Det jeg tar opp i innlegget, er hvordan pasienter i psykiatrien som selvskader nærmest kan ende opp uten behandlingstilbud fordi de selvskader. Det ble sagt til meg på DPSen: De tolererte ikke selvskading på døgnenheten av hensyn til personalet. Også andre behandlingssteder avviser pasienter fordi de selvskader, selv om problemene ellers ville kvalifisert til en innleggelse. Jeg trakk i innlegget mitt særlig frem suicidalproblematikken, ettersom den er den mest prekære.

Etter å ha sitert Wikipedia-artikkelen om borderline, fortsatte kommentarskriveren med å si:

“Om årsaken f.eks. viser seg å være en slik alvorlig personlighetsforstyrrelse, Så har psykiatrien mange dårlige erfaringer med å blande den type manipulerende pasienter med andre som har andre behov. Kanskje spesielt grunnet den smitteeffekt selvskading som oppmerksomhets-trigger har vist seg å være når selvskadere blir innlagt på sengepost.”

“Den type manipulerende pasienter” (altså de med borderline) blir nærmest svartmalt som spedalske i psykiatrien, som om de skulle være målrettet ute etter å ødelegge andre. Jeg vet ikke hvem han tenker skal bli smittet – om det er andre med borderline eller folk som selvskader uten borderline – men dette utsagnet illustrerer bare de fordommer og den uvitenhet som finnes angående borderline/EUP.

Diagnosen henger ofte sammen med en vond og vanskelig barndom/oppvekst – og det er så unødvendig at de som har opplevd så mye svikt i ung alder (inkludert fra de voksne/hjelpeinstansene) også må fortsette å oppleve slikt i voksen alder. Jeg synes det er fryktelig urettferdig, og mener at de som har vært så heldige og ha en flott barndom/oppvekst og samfunnet som helhet faktisk skylder disse menneskene noe.

Så langt har det vært mye avvisende og nedverdigende behandling; jeg håper at dette vil endres og at mer kunnskap om diagnosen/problematikken kan hjelpe flere til å forstå og møte de som sliter med borderline/EUP.

PS. Kommentatorskriveren forsøkte selvsagt å indikere at jeg har borderline, så for den som lurer kan jeg si at jeg ganske bestemt mener at jeg ikke har det. Jeg sliter med selvskading og har de siste 2 åra gjort noen selvmordsforsøk, så jeg er emosjonelt dysregulert. Men jeg har lite av de andre symptomene. Men jeg har opplevd hvor avvisende helsevesenet kan være når man kjemper for livet, og det er helt grusomt! Derfor er jeg veldig for at det må skje en holdningsendring både innenfor og utenfor helsevesenet ift disse tingene!

– Join me! 😉 
 

#psykiskhelse #borderline #borderlinepersonlighetsforstyrrelse #emosjoneltustabilpersonlighetsforstyrrelse #personlighetsforstyrrelse #fordommer #psykiatri #psykisk #psykolog #psykiater #oppvekst #traumer #diagnose #manipulasjon #selvskading #selvmordsforsøk #selvmordstanker #suicidal #selvmordsatferd

4 kommentarer

Siste innlegg