Samfunnet er galt…

Det er noe sykt galt med samfunnet når en voksen person som kaller en annen voksen person for ETT stygt ord, får bot og fengselsstraff………samtidig som…

  • barn kan mobbe andre barn daglig uten at noen voksne reagerer
  • ungdom daglig kan utsette klassekamerater for fysisk, psykisk og sosial vold uten at noen løfter en finger
  • voksne arbeidstakere kan fryse ut en kollega uten at det skjer noe som helst
  • godt betalte ledere kan trakassere sine ansatte uten at det får noen konsekvenser
  • barn kan vokse opp i dysfunksjonelle familier uten at noen bryr seg
  • menn og kvinner kan voldta andre uten at politiet gjør noe
  • nettroll kan plage tilfeldige folk uten at de blir stoppet

Politiet og samfunnet bør prioritere annerledes når det gjelder HVILKE saker som skal slås ned på. ETT stygt ord bør alle voksne tåle. Også TI stygge ord. Men vedvarende mobbing, misbruk og trakassering er ikke greit. Det kan ødelegge folk. Varig. Men slik samfunnet nå fungerer, sier de med makt og myndighet at dette er helt greit……

“Vær så snill, vend i tide! Det er ingen skam å snu!”